Notaris dan PPAT Suatu Pengantar


Kode Buku   :   BUKU-01859
Pengarang   :   Rudi Indrajaya,dkk
Penerbit   :   Refika Aditama
Tempat Terbit   :   Bengkulu
Tahun Terbit   :   2020
Klasifikasi   :   346.002
Lokasi   :  
Buku ini memuat mengenai sebuah pengantar berkaitan dengan seluk beluk Notaris maupun PPAT yang meliputi : sejarah, Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Peraturan Pemerintah Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP PJ - PPAT) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Notaris dan PPAT.