Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh?


Kode Buku   :   BUKU-01879
Pengarang   :   Dr. Udin Narsudin, S.H., M.Hum., SpN dan Verlyta Swislyn, S.H., M.Kn.
Penerbit   :   PT Elex Media Komputindo
Tempat Terbit   :   Jakarta
Tahun Terbit   :   2021
Klasifikasi   :   346.05
Lokasi   :  
Buku ini secara lebih mendalam lagi membahas mengenai sistem pewarisan menurut Hukum Perdata Barat, Pewarisan menurut Hukum Islam, dan Pewarisan menurut Hukum Adat, walaupun dengan adanya ketiga sistem tersebut belum secara penuh dapat dipahami oleh masyarakat dan berlaku secara nyata di dalam masyarakat, sehingga pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan ini sangatlah penting. Pembahasan mengenai ketiga sistem pewarisan tersebut, tidak lepas juga dari pembahasan mengenai perkawinan, dan juga kematian yang akan berujung pada pewarisan harta peninggalan. pembahasan mengenai sistem pewarisan juga berkenaan dengan pewarisan dalam dan antar golongan, serta menyangkut mengenai ahli waris baik ahli waris sebagai WNI maupun WNA.